15 lat w UE i poza nią -…

15 lat w UE i poza nią – skumulowany wzrost PKB na mieszkańca wybranych państw tzw. bloku wschodniego i Turcji. Wzrost Azerbejdżanu wyniósł 171% czego nie widać na wykresie.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #europa #neuropa #4konserwy #rafalinski