Katolicka nauka społeczna a…

Katolicka nauka społeczna a wolny rynek. Jakie poglądy na system ekonomiczny zawiera nauka kościoła katolickiego i jak zmieniały się one w czasie? Dialog kościoła z […] Read More

Historia dwóch gospodarek….

Historia dwóch gospodarek. PKB z uwzględnieniem PSN Polski i Ukrainy w latach 1990-2018. #polityka #ekonomia #polska #ukraina #swiat #gospodarka

Wzrost cen żywności w…

Wzrost cen żywności w stosunku do stycznia 2014 r. w Polsce i krajach sąsiadujących oraz w UE. #ekonomia #gospodarka #statystyka

Średnie wydatki na opiekę…

Średnie wydatki na opiekę zdrowotną na osobę w poszczególnych państwach w dolarach (z uwzględnieniem siły nabywczej) (ciemna część słupka- wydatki państwowe, jasna część – wydatki […] Read More

Audyt w SKOK-u Jaworzno…

Audyt w SKOK-u Jaworzno wykazał brak procedur kredytowych, kontrolnych, bałagan w papierach i liczne przypadki udzielania kredytów osobom bez zdolności kredytowej. Oczywiście wg. PiSu i […] Read More

http://www.wykop.pl/artykul/4664981/najwieksze-porazki-branzy-motoryzacyjnej-czesc-1/ W ramach sprostowania Cygnet różnił się od IQ, miał więcej mocy. Nie była to żadna porażka bo #astonmartin nie wprowadził go żeby na nim […] Read More