500 plus na każde dziecko to ponad 10% budżetu państwa

Koszt programu w roku budżetowym to ponad 41 mld zł. Planowane dochody budżetu w 2019 roku to 387,6 mld zł.