Czyż można wątpić, że w dniu,…

Czyż można wątpić, że w dniu, w którym narzędzia produkcji zostaną oddane do użytku ogółu, gdy wszyscy pracować będą wspólnie, a praca, odzyskując należne jej miejsce, wytwarzać będzie o wiele więcej, niż potrzeba na zaspokojenie wszystkich potrzeb ludzkich, – czyż można wątpić, że wtedy tendencja ta, już dziś tak potężna, upowszechni się tak dalece, iż stanie się właśnie zasadą życia społecznego?

~Piotr Kropotkin (Zdobycie chleba, 1892)

#antykapitalizm #socjalizm #anarchizm #komunizm #ekonomia #cytaty #cytatywielkichludzi