Dajcie urzędnikom rządzić, a nie będzie niczego

Spółce od śmieci, która przed „reformą śmieciową” świetnie prosperowała wywożąc śmieci częściej i 4x taniej dziś grozi bankructwo…