Deficyty publiczne jako…

Deficyty publiczne jako odsetek PKB w wybranych państwach od 1995 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski