Druga fala prywatyzacji. Przed nami bunt klasy średniej?

Ci, którzy z usług państwa w dziedzinach tak ważnych jak edukacja i zdrowie przestają korzystać, zaczną w końcu zadawać pytania, dlaczego mają na te usługi łożyć. Stąd już tylko krok do buntu polskiej klasy średniej (…) a to właśnie na niej w dużej mierze opiera się finansowanie usług publicznych.