Francuskie służby biorą się za polskie firmy. Polacy są zbyt dużą…

Francja i Niemcy ograniczają unijne zasady swobodnego przepływu towarów i usług. Końcowym efektem takiego działania jest blokowanie ekspansji polskich firm na zachodnim rynku.