„Kiedy uda się przekonać…

„Kiedy uda się przekonać biednych ludzi, że w swojej sytuacji znaleźli się z własnej winy, że
ten, kto zarobił dużo pieniędzy, na pewno na to zasłużył, a oni również mogliby się wzbogacić,
gdyby wystarczająco się postarali – życie bogaczy staje się prostsze. Biedni, często wbrew
własnym interesom, zaczynają domagać się ograniczenia podatków redystrybucyjnych,
wydatków na cele socjalne, ograniczenia regulacji w biznesie i praw pracowniczych.
Manipulacji mogą ulegać indywidualne preferencje nie tylko konsumentów, lecz także
płatników podatków, pracowników i wyborców – i często tak się dzieje. Jednostki nie są
„suwerennymi” całościami, jak portretują je teorie ekonomiczne w tradycji indywidualistycznej.”-Ha-Joon Chang
#gruparatowaniapoziomu #ekonomia