Marksizm – Idea w 2…

Marksizm – Idea w 2 minuty
Czym jest marksizm i które przewidywania Karola Marxa okazaly się prawdą, a które fałszem? Krótkie omówienie podstaw ideologii postulującej patrzenie na społeczeństwo przez pryzmat walki klas. Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5089869/marksizm-idea-w-2-minuty/

#historia #wojnaidei #ciekawostki #kultura #ekonomia