Naukowy dowód: większe…

Naukowy dowód: większe wydatki opiekuńczego państwa powodują większą zamożność społeczeństwa. Sprawnie zarządzane państwo, a nie kapitalizm jest źródłem dobrobytu.
https://niskanencenter.org/wp-content/uploads/2017/04/Image4.png
#neuropa #4konserwy #antykapitalizm #ekonomia