Niemcy: „Tak” dla Grecji, „nie” dla Polski ws. reparacji

Zespół ekspertów niemieckiego parlamentu zakwestionował żądania reparacyjne Polski. Za uzasadnione autorzy ekspertyzy uważają natomiast roszczenia Grecji.