„No ale przecież tamci…

„No ale przecież tamci też kradli”. Może i kradli, ale patrząc na ten wykres to obecni co najmniej na złotych sedesach srają.

Wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
– zwiększyły się o 195,7 mln zł w 2015-2018 (PiS)
– zwiększyły się o 20,2 mln zł w 2011-2015 (PO – PSL)
Zatrudnienie w KPRM
– zwiększyło się 125 osób w 2015-2018
– zmalało o 4 osoby w 2011-2015
Dane na podstawie kontroli NIK z wykonania budżetu.
Dane dla PO-PSL obejmują pełną 4-letnią kadencję. Dana dla PiS obejmują 3 lata.

#polityka #bekazpisu #polska #ekonomia