Ocena warunków materialnych…

Ocena warunków materialnych swoich gospodarstw domowych przez ankietowanych od 1987 r.

Źródło: CBOS

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski