Polska z czołowego eksportera stała się jednym z największych importerów…

Na przestrzeni ostatnich 10 lat produkcja wieprzowiny w Polsce spadła o 13%, w tym samym okresie import wieprzowiny wzrósł prawie 4-krotnie. Mamy 1,8 mld złotych ujemnego bilansu handlowego w wieprzowinie,