Przestój przemysłu jest…

Przestój przemysłu jest bardzo niekorzystny dla całego naszego społeczeństwa a w szczególności dla mężczyzn.

pokaż spoiler Tracimy aż 1 zł za każde 0,79 zł, które tracą kobiety ( ͡º ͜ʖ͡º)

#heheszki #suchar #pasjonaciubogiegozartu #ekonomia