Siła nabywcza płacy…

Siła nabywcza płacy minimalnej brutto w krajach OECD od 1990 r. i prognoza dla Polski do 2023 r. na podstawie PiS-owskich obietnic wyborczych.

Dane dla USA dotyczą tylko federalnej płacy minimalnej. W niektórych stanach jest ona znacznie wyższa od tej stawki.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski #bekazpisu