@snusmumriken90 zauważyłem,…

@snusmumriken90 zauważyłem, że od jakiegoś czasu prowadzisz dość aktywną agitację na rzecz Partii Razem, czy mógłbyś proszę w takim razie omówić kilka kwestii z Waszego programu, a w szczególności te które w mojej ocenie są najbardziej kontrowersyjne / niedorzeczne.

Interesuje mnie jaki tok rozumowania doprowadził osoby tworzące Wasz program do konkluzji, że takie rozwiązania mogą mieć pozytywny wpływ na społeczno – ekonomiczną rzeczywistość ( cytaty są skopiowane z http://partiarazem.pl/program/ ) Nie chciałbym, żebyś potraktował to jako atak, ja popieram dużo Waszych postulatów w kwestiach światopoglądowych, natomiast nie potrafię zrozumieć jak można mieć tak niedorzeczny program ekonomiczny

Wprowadzimy nową progresywną skalę podatkową, według której mniej zarabiający będą płacić niższe, a więcej zarabiający – wyższe podatki niż dziś. Wprowadzimy stawkę podatkową „dla prezesów” – 75% od dochodów powyżej 500 000 złotych rocznie

55% dla dochodów powyżej 250 tys. zł rocznie,
44% dla dochodów powyżej 120 tys. zł rocznie,

Czy uważasz, że ktokolwiek będzie płacił ten podatek wg. stawki 75% albo nawet 55% ? Wprowadzenie takiej progresji spowoduje realne obniżenie wpływów podatkowych, różnica w porównaniu z obecną skalą podatkową jest taka, że już w przypadku 100 000 zł nadwyżki powyżej tego progu opłaca się podjąć działania na rzecz wyprowadzenia tej części wynagrodzenia z naszego systemu podatkowego, nie mówiąc już o osobach zarabiających dużo wyższe kwoty. Ten Wasz kalkulator podatkowy pokazuje dodatkowo, że wskutek tych „rewolucyjnych” zmian, zarabiający minimalną zyskają netto 100 zł miesięcznie xD Zabieranie bogatym i oddawanie biednym nie prowadzi do dobrobytu, wiadomo to od ok. 250 lat.

Zlikwidujemy przywilej płacenia podatku liniowego

Dlaczego ?

z którego korzystają dziś wyłącznie najlepiej zarabiający przedsiębiorcy.

Co? xD

Wprowadzimy progresywny podatek dla firm. Wielkie międzynarodowe korporacje powinny płacić wyższe podatki niż małe, dopiero rozwijające się firmy.

Powinny płacić relatywnie niższe lub co najwyżej równe podatki ponieważ nominalnie to właśnie korporacje generują większość wpływów podatkowych, jeśli wprowadzicie dla CIT progresję rosnącą wraz ze wzrostem przychodów, to większość dużych i średnich przedsiębiorstw bardzo szybko opuści nasz kraj co doprowadzi do realnego spadku wpływów z CIT oraz znacznego wzrostu bezrobocia. Doprowadzi to też do zatrzymania inwestycji zagranicznych bezpośrednich. Część „korporacji” podzieli się na mniejsze podmioty żeby uniknąć konsekwencji Waszych pomysłów

Wprowadzimy dodatkowy podatek dla tych korporacji, które – zamiast inwestować – przetrzymują bezproduktywne nadwyżki kapitałowe na kontach.

Tego w ogóle nie wiem jak skomentować, rozumiem że jak wrzucę te środki na lokatę overnight, to wtedy już nie są bezproduktywne i ten podatek już mnie nie dotyczy ? xD

Zlikwidujemy przywileje podatkowe firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczymy na tworzenie stabilnych miejsc pracy w nowym publicznym przemyśle.

Rozumiem, że chcecie żeby państwo pod Waszymi rządami zajmowało się prowadzeniem działalności gospodarczej na dużą skalę ?

pokaż spoiler Jakbyście nie wiedzieli, to już było testowane wielokrotnie w przeszłości i nigdy nie działa

Polska powinna poprzeć wprowadzenie przez Unię Europejską podatku od transakcji kapitałowych. Europa jest w stanie ukrócić spekulacje poprzez opodatkowanie transakcji sektora finansowego.

Co to są dokładnie te „spekulacje” jak taki podatek miałby działać i kogo / czego dotyczyć ?

Stworzymy państwowy program budowy mieszkań pod wynajem, finansowany bezpośrednio z budżetu centralnego.

xD PiS też tworzy, jakie są efekty to widać

Interwencja państwa ureguluje rynek mieszkaniowy, obniży ceny mieszkań i zwiększy ich dostępność.

W jaki sposób dokładnie ?

Będziemy wspomagać tworzenie spółdzielni mieszkaniowych poprzez udzielanie im wsparcia finansowego oraz udostępnianie im gruntów należących do skarbu państwa i samorządów

Wprowadzimy priorytet dla spółdzielczości. Przeniesiemy środki z dotacji służących tworzeniu nieefektywnych mikrofirm na pomoc w organizowaniu spółdzielni.

Spółdzielnie mieszkaniowe i inne ( może poza rolniczymi ) to świątynie niegospodarności i przechowalnie leśnych dziadków, ze spółdzielczością jest podobny problem jak socjalizmem – jedno i drugie nie działa. Spółdzielnie zarządzają środami w bardzo nieefektywny sposób, są mniej produktywne niż przedsiębiorstwa

Stworzymy nowe miejsca pracy w przemyśle. Uruchomimy w oparciu o Bank Gospodarstwa Krajowego państwowy fundusz celowy inwestujący w budowę nowego przemysłu i wdrażanie technologii rozwijanych na polskich uczelniach.

To już było wyżej, prowadzenie działalności gospodarczej przez państwo nie działa i prowadzi do katastrofy ekonomicznej

Jeśli możesz to wyjaśnij proszę te kwestie, podejrzewam że część osób rozważających oddanie na Was głosu też będzie zainteresowana

Mam jeszcze takie pytanie: kto jest autorem tego programu ekonomicznego ( chodzi mi o konkretną osobę / osoby ) ?

#wybory #lewica #socdem #razem #partiarazem #neuropa #4konserwy

#ekonomia #podatki