Ustawa podpisana! Odpowiedzialność zbiorowa i nawet czterokrotność zwykłej…

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli tzw. „ustawę śmieciową”. Nowe regulacje wywołują duże emocje. Ustawa zakłada, że osoby k