Wskaźniki dzietności w Polsce…

Wskaźniki dzietności w Polsce i na Słowacji od 1945 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #slowacja #ciekawostki #demografia #rafalinski