Wzrost cen niektórych…

Wzrost cen niektórych artykułów żywnościowych i żywności ogółem w okresie rządów PiS.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski