Zaskakujący wzrost ubóstwa w…

Zaskakujący wzrost ubóstwa w 2018 r. przy jednoczesnym spadku bezrobocia.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski