Zatrudnienie na świecie wg…

Zatrudnienie na świecie wg sektorów (rolnictwo, produkcja i usługi) w 1999 i 2018 z podziałem na stopień rozwoju państw

W krajach o niskim dochodzie 63% pracuje w rolnictwie, 11% w przemyśle, 26% w usługach
W krajach o wysokim dochodzie 3% pracuje w rolnictwie, 22.5% w przemyśle, 74.5% w usługach
W Polsce: 11.6% rolnictwo, 30.3% przemysł, 57.9% usługi (dane za 2015)

(Wrzucam jeszcze raz ponieważ w poprzednim wpisie wkradł się błąd, którego nie mogłem poprawić) źródło

Obserwuj #infog – ciekawe infografiki, wykresy, mapy (gospodarka, społeczeństwo, technologia)

#swiat #gospodarka #ekonomia #finanse #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu