Zatrudnienie osób w wieku…

Zatrudnienie osób w wieku 15-64 lat w krajach UE oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski